Plan kont

100 Kasa

Konto 100 Kasa służy do ewidencji księgowej środków pieniężnych krajowych i zagranicznych (gotówki). W wersji rozwiniętej planu kont w miejsce konta 100 mogą wstąpić konta 101, 102 czy in. w podziale na waluty czy punkty kasowe/

Saldo Ma oznacza ilość gotówki w kasie.

Typowe zapisy

Lp. Treść operacji Wn Ma
1. Wypłata z rachunku bankowego 100 130
2. Zapłata od odbiorcy, zapłata weksla własnego 100 200
3. Zapłata należności, zwrot zaliczek (np. pracowniczych) 100 230, 240
4. Wpłaty ze sprzedaży detalicznej (odbiorca nieokreślony) 100 700, 730, 740, 220
5. Nadwyżki kasowe 100 240
6. Wpłata na kapitał 100 250 albo 800
7. Wpłata za weksel 100 150
8. Spłata pożyczki z funduszu socjalnego 100 230
9.  Zasilenie rachunku bankowego 130 100
10.  Zapłata dostawcy, wpłata dostawcy zaliczki 200 100
11.  Wypłata zaliczki pracownikowi 230 100
12.  Wypłata właścicielowi 250 100
13. Niedobór kasowy 240 100
 14.  Wypłata pożyczki z funduszu socjalnego 230 800
15. Dodatnie różnice kursowe 100 750
 16. Ujemne różnice kursowe 750 100

 

Wersja rozwinięta zakładowego planu kont

W miejsce jednego konta w wersji uproszczonej zakładowego planu kont może funkcjonować więcej kont syntetycznych; księgowanie w tych kontach odbywa się na takich samych zasadach, jak wyżej przedstawiono. Jednostka sama określa wykaz kont syntetycznych w zakładowej polityce rachunkowości, tam również określa sposób prowadzenia ewidencji analitycznej.

Wersja rozwinięta, np:

101 - Kasa złotówkowa (krajowych środków pienieżnych)

102 - Kasa walutowa (zagranicznych środków pieniężnych)

Możliwe jest prowadzenie ewidencji analitycznej z podziałem na waluty, lub z podziałem na punkty kasowe.

Autor: Artur M. Brzeziński

e-Porady — czytaj za darmo!

Odpowiedzi redakcji PIT.pl na pytania podatkowe użytkowników:

kredyt bankowy płacony bezpośrednio na konto finansującego2007-12-06 15:07:19

Spółka z o.o. w której pracuję zaciągnęła kredyt w Banku na zakup samochodu ciężarowego. W umowie jest zapis "Kredytobiorca upoważnia bank do przekazania kwoty przeznaczonej na zakup pojazdu na rachunek Dealera..." Czyli pieniądze trafiły na konto dealera, a nie na...

Odpowiedź

Jak zaksięgowac zmniejszenie udziałów?2010-04-19 18:39:31

Spółka zoo prowadząca księgi handlowe otrzymała wypis z KRS o przeprowadzonym zmniejszeniu i sprzedaży części udziałów z kapitału zakładowego. W jaki sposób zaksięgować to zmniejszenie? Czy moment ten wystąpi dopiero przy wypłacie?

Odpowiedź

Kapitał rezerwowy - ile2010-03-08 08:12:13

Spółka posiada kapitał rezerwowy w wysokości 5.000,oo zł. Chciałaby utworzyć kapitał rezerwowy z dopłat wspólników na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Czy jest jakiś limit wysokości kapitału rezerwowego w stosunku do zakładowego? Czy wysokość kapitału rezerwowego może być obojętna?

Odpowiedź