Plan kont

291 Zobowiązania warunkowe - konto pozabilansowe

Konto 291 Zobowiązania warunkowe służy do ewidencji księgowej wartości zobowiązań warunkowych z gwarancji, poręczeń, powstających pod warunkiem, oraz nieuznanych przez jednostkę reklamacji i roszczeń skierowanych na drogę sadową.

Saldo Ma oznacza kwotę zobowiązań warunkowych

Typowe zapisy

Lp. Treść operacji Wn Ma
1. Identyfikacja zobowiązania warunkowego   291 
2. Wygaśnięcie zobowiązania warunkowego  291  

Wersja rozwinięta zakładowego planu kont

W przypadku konta 291 zobowiązania warunkowe proponuje się prowadzić analitykę z podziałem na kategorie zobowiązań oraz poszczególnych kontrahentów.

Autor: Artur M. Brzeziński

e-Porady — czytaj za darmo!

Odpowiedzi redakcji PIT.pl na pytania podatkowe użytkowników:

Zaksięgowanie darowizny w fundacji2009-10-23 09:23:31

Fundacja zawiera umowy darowizny z osobami prywatnymi lub organizacjami, które otrzymują na ich podstawie środki pieniężne na realizację projektów tożsamych z celami statutowymi fundacji . Po zakończeniu realizacji projektu obdarowany jest zobowiązany do przedstawienie sprawozdania wraz z rozliczeniem otrzymanej kwoty...

Odpowiedź

Jak zaksięgować?2008-08-06 11:54:12

Pracownik otrzymał 2000 zł. zaliczki z konta firmowego na swoje konto prywatne (dokument KW) na zakup towarów z konta firmowego, wydał 1900 zł, 100 zł zwrócił do kasy (dokument KP), jak to za księgować? I odwrotna sytuacja tym razem pobrał...

Odpowiedź

Jak zaksięgowac zmniejszenie udziałów?2010-04-19 18:39:31

Spółka zoo prowadząca księgi handlowe otrzymała wypis z KRS o przeprowadzonym zmniejszeniu i sprzedaży części udziałów z kapitału zakładowego. W jaki sposób zaksięgować to zmniejszenie? Czy moment ten wystąpi dopiero przy wypłacie?

Odpowiedź