Plan kont

300 Rozliczenie zakupu

Konto 300 Rozliczenie zakupu służy do rozliczenie kwot wydatkowanych na zakupy, pozwalające stwierdzić prawidłowość dokumentacji, ilość, rozliczenie wartości wg cen ewidencyjnych, rozliczenie VAT i innych należności publicznoprawnych, ewentualnych dostaw w drodze (jest faktura, nie ma towaru).

Konto 300 może wykazywać dwa niezależne salda (Wn dostawy w drodze oraz Ma dostawy niezafakturowane).

Typowe zapisy

Lp. Treść operacji Wn Ma
1. Otrzymanie faktury czy innego dokumentu zakupu 300
220 VAT naliczony przy WNT, imporcie usług i imporcie do odliczenia, akcyza do odliczenia
200 - cena
220 - VAT przy WNT, imporcie usług, VAT, cło, akcyza przy imporcie
2. Nadwyżki otrzymane (w stosunku do dokumentu) 200 300
3. Odchylenia od cen ewidencyjnych 300 - kredytowe
340 - debetowe
760
300
4. Przedawnienie zobowiązań za dostawy niepotwierdzone fakturą 300 760
5. Nieodpłatne nabycie środka trwałego. 010 840

Wersja rozwinięta zakładowego planu kont

W miejsce jednego konta w wersji uproszczonej zakładowego planu kont może funkcjonować więcej kont syntetycznych; księgowanie w tych kontach odbywa się na takich samych zasadach, jak wyżej przedstawiono. Jednostka sama określa wykaz kont syntetycznych w zakładowej polityce rachunkowości, tam również określa sposób prowadzenia ewidencji analitycznej.

Wersja rozwinięta, np:

301 - Rozliczenie zakupu materiałów
302 - Rozliczenie zakupu towarów handlowych
303 - Rozliczenie zakupu usług
304 - Rozliczenie zakupu niefinansowych aktywów trwalych

Ewidencja analityczna powinna pozwalać na sprawozdawczość podatkową w zakresie VAT i akcyzy oraz na wyodrębnienie ważnych kategorii operacji.

Autor: Artur M. Brzeziński

e-Porady — czytaj za darmo!

Odpowiedzi redakcji PIT.pl na pytania podatkowe użytkowników:

gospodarka magazynowa2008-11-28 09:44:43

Od stycznia 2009 nasza firma przechodzi na pełną księgowość. Jest to firma budowlana, więc kupujemy materiały budowlane, które wbudowujemy i wykorzystujemy do wykonania prac budowlanych. Moje pytanie jest następujące, czy w związku z pełną księgowością musimy wprowadzić do firmy gospodarkę magazynową,...

Odpowiedź

Jak zaksięgowac zmniejszenie udziałów?2010-04-19 18:39:31

Spółka zoo prowadząca księgi handlowe otrzymała wypis z KRS o przeprowadzonym zmniejszeniu i sprzedaży części udziałów z kapitału zakładowego. W jaki sposób zaksięgować to zmniejszenie? Czy moment ten wystąpi dopiero przy wypłacie?

Odpowiedź

Kapitał rezerwowy - ile2010-03-08 08:12:13

Spółka posiada kapitał rezerwowy w wysokości 5.000,oo zł. Chciałaby utworzyć kapitał rezerwowy z dopłat wspólników na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Czy jest jakiś limit wysokości kapitału rezerwowego w stosunku do zakładowego? Czy wysokość kapitału rezerwowego może być obojętna?

Odpowiedź